ThinkPad > [T系列]ThinkPadT乞丐版开箱晒机

[T系列] ThinkPadT乞丐版开箱晒机

你的笑-温暖我每一秒

2018-10-10 15:40:53

3 642

<div class="details_tzxqbox_app"><p>一直喜欢ThinkPad的槽型,成熟稳重,直接上图</p><br><img src="https://img2cdn.clubstatic.lenovo.com.cn/pic/12120792142481/600"><br><img src="https://img2cdn.clubstatic.lenovo.com.cn/pic/12120792866330/600"><br><p>开箱</p><br><img src="https://img2cdn.clubstatic.lenovo.com.cn/pic/12120794152507/600"><br><img src="https://img2cdn.clubstatic.lenovo.com.cn/pic/12120794777745/600"><br><p>电源</p><br><img src="https://img2cdn.clubstatic.lenovo.com.cn/pic/12120798805669/600"><br><img src="https://img2cdn.clubstatic.lenovo.com.cn/pic/12120800756629/600"><br><p>开机没拍上</p><br><img src="https://img2cdn.clubstatic.lenovo.com.cn/pic/12120802776324/600"><br><img src="https://img2cdn.clubstatic.lenovo.com.cn/pic/12120803943736/600"><br><p>自带的游戏</p><br><img src="https://img2cdn.clubstatic.lenovo.com.cn/pic/12120804437544/600"><br><p>送的包包</p><br><img src="https://img2cdn.clubstatic.lenovo.com.cn/pic/12120804905801/600"><br><img src="https://img2cdn.clubstatic.lenovo.com.cn/pic/12120806288989/600"><br><p>资金有限所以买的是机械硬盘那个版本,后期内存和运存都可以自己加的,个人觉得还不错。</p><br></div>

班砖爷门

2018-10-10 19:06:55

2楼

   前来支持
目测是FHD的

回复

aozishiliu@sina.com

2018-10-11 16:46:28

3楼

这么好电脑配的包一般

回复

你的笑-温暖我每一秒

2018-10-11 21:09:47

4楼

是的

回复